SPRÁVA ŠKOLNÍCH POČITAČOVÝCH SÍTÍ
 
 
   ZŠ Provaznická
   ZŠ Chrjukinova

 
Cíl navrženého řešení

Cílem navrženého řešení je vytvoření počítačové sítě, do které jsou připojeny všechny instalované osobní počítače. Centrem sítě je server, který je neustále v provozu. Všechny instalované počítače jsou vybaveny poslední verzí operačního systému Microsoft Windows XP Profesional s automatickou aktualizací. Na serveru je instalován Systém Windows SERVER 2003, Standard Edition. Úkolem servisní činnosti je dbát o správu instalovaného programového vybavení, dbát o instalaci a používání jen licencovaných programů nebo ověřených zdrojů programů pro všeobecné užití, které jsou nabízeny bez úplaty. Nabízet k ověření a testování nové programy z oblasti aplikačního vybavení systému MS Windows a výukových programů. Vytvořením a implementací provozních pravidel zajistit sdílení všech instalovaných prostředků výpočetní techniky (tiskárny připojené k PC, síťové tiskárny, skenery, DVD-R/W)


Umožnit všem počítačům sítě přístup do Internetu a zajistit antivirovou ochranu celé sítě (s automatickou aktualizací), vytvořit systém zabezpečení a archivace dat.

Jednotné SW vybavení všech PC v síti

Operační systém jednotlivých PC - MS Windows XP Profesional
Operační systém serveru - MS Windows SERVER 2003
Aplikační SW na PC - MS OFFICE 2003
Výukový SW instalovaný na serveru k dispozici na všech PC

Pracovní prostředí uživatele

Každý uživatel se musí přihlásit do sítě svým jménem a heslem. Po úspěšné kontrole těchto parametrů se ze serveru načte celé pracovní prostředí uživatele a po řádném ukončení práce je opět celé pracovní prostředí uživatele zaznamenáno na serveru včetně všech modifikací. Znamená to, že uživatel má k dispozici své pracovní prostředí včetně všech složek a dokumentů na libovolné pracovní stanici (PC) počítačové sítě se všemi právy ke svým osobním složkám, ke sdíleným datovým složkám, ke všem sdíleným prostředkům sítě. Bez úspěšného přihlášení nemá uživatel přístup k žádným informacím ze sítě a nemá možnost pracovat ani na dané stanici. Popis základních funkcí sítě Počítačová síť školy má několik skupin uživatelů:

1. administrátor sítě
2. vedení školy
3. administrativní pracovníci školy
4. učitelé
5. žáci

Bezpečný provoz zabezpečené sítě školy musí zajistit logické oddělení částí sítě přístupné jednotlivým skupinám uživatelů. Musí umět dokumentovat okamžitý stav sítě (aktivní uživatelé), historii aktivit uživatelů, pokusy o porušení uživatelských práv jednotlivých skupin. Všechny zdroje v počítačové síti musí být sdílené s patřičným oprávněním, Scannery, vypalovačky DVD/CD pod dohledem učitelů i pro žáky, tiskárny určené pro žáky, tiskárny určené jen pro učitele, zařízení přístupné jen členům skupiny administrativních pracovníků školy. Počítačová síť musí nabízet na všech počítačích trvalé a bezpečné připojení k Internetu.


Počítače v síti jsou konfigurovatelné jen oprávněnými administrátory sítě. Žáci nemají vzájemný přístup do svých soukromých složek, ale mají k dispozici například jednu sdílenou složku pro skupinu žáků. Učitelé nemají vzájemný přístup do svých soukromých složek, mají přístup do všech složek žáků a mají k dispozici sdílenou složku učitelů. Skupina administrace školy pak využívá speciální přístupová práva k datovým prostředkům ekonomického charakteru, osobních dat učitelů, správy majetku apod.

Dálková správa celé sítě
Takto konfigurovaná síť je spravována vzdáleným přístupem s vysokou úrovní zabezpečení (šifrovaným datovým tunelem VPN vytvořeným v prostředí Internetu). Všechny požadavky na změnu konfigurace jsou předkládány formou e-mailů a změny mohou být implementovány ve večerných hodinách nebo ráno do 7:00 hodin tak, aby nebyla narušena výuka.

Aplikační programové vybavení - výukové programy
Všechny výukové programy jsou nainstalovány na serveru ve sdílených složkách, ke kterým mají všichni uživatelé sdílený přístup jen pro čtení. V průběhu práce si tyto programy vytvářejí ve specifikovaných oblastech pracovní soubory, které jsou k dispozici uživatelům i pro modifikace.

Ochrana dat, ochrana konfigurace sítě

Administrátorem sítě je zajištěna ochrana instalovaného operačního systému PC tak, aby jej nebylo možno neúmyslně poškodit. Stejné zajištění je provedeno na úrovni veškerého instalovaného SW (MS OFFICE 2003, výukové programy,…)
 

Hlavní stránka  I  Produkty a služby  I  Certifikáty  I  Reference  I  Kontakty