OBCHODNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM
 
 Produkt

   Obchodní Informační      systém

 
Obchodní Informační systém je programové vybavení sloužící k přehlednému zaznamenání základních informací o zákaznících.

Umožňuje vytvořit záznam o firmě, který obsahuje název firmy, adresu, telefonní a faxové spojení, e-mail adresu a ukazatel na www stránky. Ke každé firmě je možné přiřadit řadu záznamů o osobách zákazníka. U každé osoby můžeme zaznamenat funkci, telefonní a faxové spojení, e-mail adresu, mobil. K základním informacím o zákazníkovi z obchodního hlediska je informace o jednání. Systém umožňuje zaznamenávat informace o jednotlivých jednáních, vytvářet časový průběh jednání se zákazníkem, zaznamenávat všechny naše akce pro daného zákazníka a pro jeho representanty. U zápisu z každého jednání vytvoříme vazbu na jednající firmu a zaznamenáme účastníky jednání a to jak ze strany zákazníka, tak i ze strany uživatele. Velice důležitá informace je záznam o úkolech z jednání a informace o průběhu jejich plnění. Systém eviduje plnění našich úkolů, což je velice potřebné pro úspěšný průběh dalších jednání se zákazníkem
 
Hlavní stránka  I  Produkty a služby  I  Certifikáty  I  Reference  I  Kontakty